Dịch vụ

Hồ bơi

24/10/2016 Quản Trị

Khu vực hồ bơi bên suối của đất trại đảm bảo khách được thư giãn thoải mái. Trẻ em có hồ nước nóng mini với các vòi xịt nước thư giản.