Khu trên đồi

05/10/2017 Quản Trị

Tại đây, Khách được thả tầm nhìn rộng lớn theo con suối chảy quanh. Trên đồi có nhà nghỉ dorm với xung quanh là những luống rau củ dành cho quí khách tự thu hoạch và nấu nướng.